Om teatret

Teater Patrasket er et rejsende teater.
Vi turnerer over hele Danmark, og en hel del i udlandet.
Vores forestillinger er på dansk, engelsk – eller helt uden ord.

Teater Patrasket har eksisteret siden 1985 som et helt igennem skuespillerstyret teater.
Vores fælles baggrund er arbejdet med fysisk teater og mime efter Jacques le Coqs principper på Comedia School i København.

Vi laver teater for børn – men mest af alt for mennesker.
Med afsæt i børnepublikummet vil vi lave teater, der er enkelt i sin form og universelt menneskeligt i sit indhold – og som derfor også godt kan ses af voksne.

Udgangspunkterne for vores forestillinger er forskellige: Et tema, der berører os, en væsentlig historie eller en særlig form eller genre, vi ønsker at undersøge.
Men de gennemgående træk for vores teater er:
Vi ser legen som et centralt element – tilstede i forholdet til medspillere, publikum, teatrets virkemidler m.v. Vores forestillinger forbinder sig herigennem også til børnenes egen leg.
Vi søger et fysisk og visuelt udtryk.
Og så tror vi på humorens forløsende og menneskeliggørende effekter:
Komikken som det overskud, der giver os mod og distance til sammen at bære livets små og store trængsler.

Ved siden af arbejdet med egne forestillinger, arbejder vi også med at undervise, samt at instruere forestillinger, hvor børn og unge er aktører.
Det ser vi som en vigtig del af vores aktivitet, der holder os i stadig forbindelse med vores publikum.